Vyvíjíme moderní řešení, která dokáží rychle a plynule reagovat

Použité technologie pro konkrétní projekt se volí vždy s ohledem na specifika a požadavky konkrétního zákazníka. Do rozhodování vstupují jak aktuální trendy a obecně udávaná doporučení, tak firemní politika.

NÁŠ PŘÍSTUP

V současné době vyvíjíme projekty jak na zelené louce, tak pracujeme i na zakázkách, které přebíráme od předchozíhch dodavatelů. Znalostmi jsme schopní pokrýt rozvoj aplikací s velmi dlouhou historií stejně jako vývoj aplikací nových, nasazovaných do cloudů i on premise. 

100+ VÝVOJÁŘŮ

Právě dostatek seniorních vývojářů, kteří zodpovědně dodržují správné postupy, o své práci přemýšlí a umí číst v zadání i mezi řádky, je jedním z pilířů záruky, že vytvořený systém dodáme k plné spokojenosti objednatele. 

EXPERTNÍ IT ZNALOSTI

Technologické zkušenosti programátorů můžeme doložit nejen praxí a jejich referencemi na celé škále projektů, ale i potvrzeními o absolvování různých školení a složením certifikací u světových IT lídrů.

PROFESIONALITA

Díky profesionalitě a zkušenostem našich vývojářů, kteří jsou schopni do projektů automaticky zakomponovávat i nevyřčené požadavky zákazníků, šetříme našim klientům spoustu starostí a nákladů při následné správě aplikací.

KAŽDÉ IT ŘEŠENÍ ZASAZUJEME VŽDY DO KONTEXTU

Použité technologie pro konkrétní projekt se volí vždy s ohledem na specifika a požadavky konkrétního zákazníka. Do rozhodování vstupují jak aktuální trendy a obecně udávaná doporučení, tak firemní politika.

Reference

Domluvte si s námi schůzku

+420 257 288 211 recepce@komix.cz
Drtinova 467/2a
150 00 Praha
08:00 - 18:00