Implementace funkcionality elektronických neschopenek

Integrační projekt byl realizován v šibeničním termínu a to v rozsahu pouhých 9 měsíců

PROJECT INTRO

Aplikace je základním stavebním kamenem rozsáhlého integračního řešení pro zpracování elektronických neschopenek. Celodenně s ní pracuje v rámci ČSSZ okolo 3000 referentů. Již za první měsíc po přechodu na eNeschopenku Česká správa sociálního zabezpečení přijala přibližně 250 tisíc rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, z nichž papírové podání představovalo pouze cca 3-4 %. Podíl papírových dokumentů se nadále snižuje.

CÍLE PROJEKTU

KOMIX dodává do ČSSZ aplikaci NEM, která zajišťuje zpracování různých druhů dávek (např. Dočasná pracovní neschopnost, Peněžitá pomoc v mateřství, Otcovská poporodní péče a různé druhy dávek ošetřovného). Úlohou KOMIXu bylo zajištění kompletního zpracování přijatých elektronických neschopenek a souvisejících dokumentů a umožnit co nejjednodušší práci uživatelům / referentům při práci s DPN (Dočasná pracovní neschopnost). Nedílnou součástí zpracování je i výpočet dávek.

PŮVODNÍ STAV

Do té doby byly neschopenky a s nimi související další dokumenty přijímány papírovou formou a následně do systému NEM ručně vkládány referenty. Nově již přichází neschopenky téměř výhradně elektronicky a do systému jsou zapisovány bez nutnosti lidského zásahu. Díky tomu bylo možné i řadu navazujících operací výrazně automatizovat.

Šetrné řešení k životnímu prostředí. Tato digitální transformace ušetřila miliony papírových dokumentů ročně souvisejících s pracovní neschopností.

AUTOMATIZACE

Díky přijímání eNeschopenek dochází k výrazně vyšší úrovni automatizace zpracování, a to nejen při jejich přijetí, zakládání případů, ale i při pravidelném automatickém výpočtu dávek v případě déletrvajících DPN.

NAPOJENÍ NA EXTERNÍ SOFTWARY

Řešení je napojené v rámci infrastruktury ČSSZ na systémy, které zajišťují vlastní komunikaci s okolím ČSSZ, tedy zajišťují především komunikaci s lékařskými SW, zaměstnavatelskými SW a pomocí ePortálu ČSSZ. Výsledky zpracování aplikace NEM jsou tak přes tyto komunikační rozhraní v infrastruktuře ČSSZ distribuovány do desetitisíců připojených externích software třetích stran.

SNÍŽENÍ MOBILITY NEMOCNÝCH

Při nástupu pandemie COVID-19 ČSSZ umožnila tímto elektronickým kanálem lékařům zasílat nejen neschopenky, ale i karantény, čímž bylo umožněno lékařům vystavovat tyto dokumenty bez nutnosti kontaktu lékaře s pacientem a kontaktu pacienta se zaměstnavatelem. Elektronizace tak napomohla snížení mobility lidí a snížení potencionálních rizik nákazy.

QUICK FACTS

Od 1.1.2020 se o případech DPN komunikuje převážně elektronicky (papírová forma je povolena pouze ve výjimečných případech). Velmi rozsáhlý integrační projekt byl realizován během 9 měsíců.

Projekt eNeschopenky je vnímán jako velmi úspěšný a vysloužil si nejen pochvalu od Sněmovního výboru parlamentu ČR pro sociální politiku, ale získal i prestižní ocenění IT projekt roku 2020, kdy v 18. ročníku této soutěže zvítězil z celkových 22 přihlášených projektů, které posuzovala odborná porota.