Pro Sčítání 2021 jsme dodali CMS a monitorovali, jak celá akce postupovala

27. 10. 2021clock Aktuality KOMIXu - 1 minuta čtení

Během několika dní bylo třeba oslovit 10 milionů lidí a sesbírat od nich data. Jak tato náročná logistická akce probíhala, sledoval Český statistický úřad (ČSÚ) i díky aplikacím Komixu.

Samotné sčítání se v letošním roce v maximální možné míře přesunulo do online prostředí. Část prací však musela proběhnout fyzicky. Terénní práce zajišťoval ČSÚ ve spolupráci s Českou poštou. Její pracovníci obcházeli domácnosti, které se do akce nezapojily online.

Územní příprava včetně aplikace pro terénní práce

Zhruba rok a půl před samotným sčítáním začala územní příprava. Její součástí se stala aplikace, kterou jsme proto v KOMIXu vyvinuli.

  Pracovníci ČSÚ s ní obcházeli území a potvrzovali, zda evidované domy a byty souhlasí s datovým podklady, případně zaznamenávali rovnou v mobilu odchylky reálného stavu od mapového podkladu.

  Pokud v mapě například chyběl dům, přestože před ním stáli, doplnili ho tam. A naopak, pokud v mapě stojící dům neexistoval, “škrtli” ho.

  Naprostou prioritou při vývoji i následné podpoře aplikace byla spolehlivost zobrazování správných dat. Cílem bylo poskytnout pracovníkům v terénu maximální komfort, aby vůbec nemuseli používat papír a tužku.

  CMS v cloudu

  Všechna data o průběhu sčítání, tedy o elektronické sečtenosti spolu s daty o vyplněných listinných formulářích, se sbíhala v CMS systému, za kterým stojí také Komix.

  Samotné CMS řešení bylo kompletně cloudové. Nepracovalo s údaji, které lidé vyplňovali, ale pouze s logistickými údaji a metadaty, jako jsou například údaje o tom, koho terénní pracovníci navštívili a kdy, kdo odevzdal formulář elektronicky a kdo v tištěné podobě, atd.

  Na základě toho mohli pracovníci ČSÚ sledovat a řídit proces distribuce a sběru formulářů prostřednictvím vlastních komisařů. Ke komunikaci pracovníků ústředí s kontrolními komisaři sloužila aplikace Evidence komisařů.

  Sdílet:

  Autor článku

  Zuzana Matějková

  Zuzana Matějková